Biographie
Home
Guido Mylemans

Zijn kindertijd beleefde hij onder wereldoorlog II. Zijn vader verbleef 3 jaar in
gevangenschap wegens “vermeende collaboratie”.

Hij was leerling lager afdeling aan het St. Rombouts college te Mechelen en vond er
Cyriel Verleyen (vader van Karel en Frans) op zijn weg als leeraar. Deze klas was zeer
verrijkend voor Guido en door het contact met deze wijze, zachte man, een ware
kennismaking met zichzelf.

Guido volgde vanaf zijn zevende jaar muziekonderricht aan de Mechelse muziekacademie.

Humaniora volgde hij in het college van Melle en ontmoete daar Père Gabriel, een fijn
besnaarde dichter, die hem dichter bij de Franse taal en litteratuur bracht.

Na zijn studies ging hij bij zijn vader in de zaak, een kunsthandel in fijne meubelen en
schilderijen. Guido studeerde in zijn vrije tijd verder muziek en enige jaren later ook voor
audio ingenieur en vervolgens voor software ontwerper. In de jaren ’70 had hij een studio
voor elektronische muziek met computersturing en eigen software. 2 jaar lang gaf hij hier
onderricht aan de leerlingen van het Conservatorium van Brussel.

In 1980 bracht hij het allereerste analytisch boekhoudingpakket voor besturingssystemen
van Microsoft op de markt. Bij een bezoek van de baas van Microsoft aan België was hij
uitgenodigd aan de lunch met Bill Gates.

Niettegenstaande hij nooit echt aan litteratuur deed, verzamelde hij in de loop der jaren
doordachte brieven en politieke overwegingen. Hij vond het een goed idee deze te
verzamelen op deze website.

Deurne Mei 2006