Home
Beste Daniële en Rik,

Ter gelegenheid van uw huwelijk wensen wij u beiden geluk met de beslissing
als “Man en Vrouw” en als “Vrouw en Man” door het leven te gaan. Onze beste  
wensen mogen jullie vergezellen op deze weg, die wij weten en kennen als een
“uitzonderlijk mooi avontuur”, waar oprecht geluk en liefde kunnen bloeien tot een
innig verstrengelde tuil, waarop erosie en slijtage hun invloed zien verwelken tot
een levenslange wedergeboorte van waarachtige gehechtheid aan elkander en
waar geven het zaad is van het gemeenschappelijk bezitten van elkaar.

Nochtans is de weg daarheen omzichtig te bewandelen. Woorden en
gedachten zijn makkelijk, ze zijn een momentje de verheerlijking van een
ogenblik, mooi of slecht, maar ze staan niet voor een mensenleven met twee,
samen reizen door de met valkuilen bezaaide wegen van onze beschaving.

De familiale achtergrond van Daniële ken ik niet of zo weinig. Die van jou iets
beter. Zoals vele spreek- en streekwoorden vertellen, denk ik ook dat er na regen
zonneschijn komt, uit pijn komt de geboorte en uit vrees de sterkte en je kan zo
verder gaan.

Het is niet per definitie zo, dat van het ene het andere komt, maar van het ene
kan wel het andere komen. Zonder in je ziel te kunnen kijken, maar me richtende
op de herinneringen die ik van je, als kind bewaar, denk ik dat je voldoende kan
terugkijken om zonder aarzelen je vrouw te koesteren en te eren in alles wat onze
mannelijkheid ons hiertoe opdraagt. De oude vrome ridderlijkheid in alles te
bewaren, onverzettelijke trouw in woord en daad aan te kleven, en vooral niet
alleen de materiele welstand te bewerkstelligen maar ook tijd te scheppen voor
elkaar en zo op te stijgen naar de hoogste waarden van het huwelijk.

Een ridder heeft maar één handschoen en een jonkvrouw maar één
zakdoekje en deze zijn nu aangereikt aan elkaar, voor een immer durende
bekommernis, elkaar te steunen en het goede in elkaar te ontdekken.

Het leven is geen race, waar er slechts één winner is, een leven met twee is
steeds “SAMEN” over de meet te komen, ook al ben je laatst, in de wetenschap
dat het een mooie rit was.

De overgang van de verschillende vormen die een leven samenstellen, zoals
jeugd, middelbare leeftijd, gevorderde leeftijd en oude dag, kunnen een
onpeilbare bron zijn van steeds nieuwe vormen van gelukkig en vredig
samenleven, op voorwaarde dat je elkaar in de ogen kunt blijven kijken met
verlangen naar meer en niet met spijt en schaamte.

U gaat een nieuw leven beginnen en het verleden ligt achter u. Bewust van
oude en hedendaagse morele waarden doet u er goed aan zekere familiale
wendingen omzichtig en met vooral veel wijsheid te benaderen, indachtig zijnde
dat vader en moeder elkaar liefhadden bij uw conceptie en die liefdesdaad niet te
herschrijven valt. Sommige dingen kunnen hertekend worden, die ene die jij bent,
beste Rik, echter niet. In je binnenste zijn vader en moeder verenigd in hun beste
vorm. Het is deze vorm die je kan koesteren zonder voorbehoud, ze is hoe
vreemd ook, de enige ware. De rest is corrosie en slijtage waar de zaak niet op
berekend was.

Tot slot geniet van het geluk met volle teugen, laat de roes van liefde en welzijn
u overweldigen, … maar … laat de katers voor anderen.

Uw toegenegen Tante Maria en Nonkel Theo.
Volgend Artikel
Website design &  SEO Marketing by  Bvba Software Services International
Literair werk Guido
____________________________________________________
Recente e-mail adressen
worden voortdurend vers opgehaald uit de
beschikbare databases op het Internet.
Bel 32 (0)14 764 341
vraag naar Guido of mail ons uw wensen Contact
Laat uw nieuwsbrief door ons controleren.
Onze mediaspecialisten kijken naar inhoud,
ontwerp en design, ze geven tips om het
rendement en de impact ervan te verhogen.
Prijs op aanvraag.
EG btw-plichtigen met een geldig Europees btw-nummer
zijn vrij van BTW.
E-mailadressen B 2 B
Prijsofferte  in Excel aanvragen klik HIER
Secretariaat vreemde talen
Ontvangen e-mails
Beantwoorden e-mails
Nieuwsbrieven ontwerpen vertalen
Vertalingen
NL <-> FR <-> UK <-> DE <-> IT
0.015 €cent per letter.
Mail uw tekst en ontvang een berekening
met uw eerste zin vertaald.
Denemarken (Denmark)
Finland (Finland)
Noorwegen (Norway)
Zweden (Sweden)
Free downloads
België (Belgium)
Nederland (The Netherlands)
Frankrijk (France)
Duitsland (Germany)
Engeland (United Kingdom)
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
NL-RD-MM- Piano
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Legale bestanden
Alle E.U. landen
E-mail adressen in Excel
info@seomanagement.be
Contact Guido  Tel +32 (0)14 764 341
____________________________________________________
Scherpe prijzen
____________________________________________________
____________________________________________________
30 dagen gratis helpdesk.
Na de levering heeft u recht op kostenloze bijstand
voor het beheer van uw e-mailcampagne.
+32 (0)14 764 341
mail
email
emails
e-mail
e-mails
e mail adres
e mail adressen
email adres
email adressen
emailadres
emailadressen
e-mailadres
e-mailadressen
email-adres
email-adressen
e-mail-adres
e-mail-adressen
emailbestanden
ontwerpen nieuwsbrief
optimalisatie nieuwsbrieven
Vertaalbureau
Vertalingen
Seo Management
Communicatie & vertalingen
E-mailcampagnes - Nieuwsbrieven

Molenstraat 40
Weelde 2381 - België
Proefadressen aanvragen
E-mail adressen bestellen
Imprint
____________________________________________________
0,11 € │ +   1.000 adressen
0,10 € │ +   5.000 adressen
0,09 € │ +  10.000 adressen
0,08 € │ +  50.000 adressen
0,07 € │ + 100.000 adressen
8667
Kleinere aantallen minder dan 1.000 adressen,
hebben een vaste kost van 110 €.
Prijzen exclusief 21% BTW voor Belgische klanten.
Voor EG landen geldt art.21.par 3.7.d van het
WBTW. Dienstverrichtingen niet onderworpen aan
Belgische BTW. De BTW is te voldoen door de klant
in zijn land van herkomst.