Home
Volgend Artikel
Kerstwensen 2008

Maria en ik wensen u een prettig en warm kerstfeest.
Ook voor 2009 hopen we dat alles op zijn pootjes komt.
Zorgeloos zal het zeker niet zijn. Hieronder enige overdenkingen over heden
en verleden. Toch een warme kerstvakantie gewenst.

2008 was merkwaardig op vele vlakken.

De olieprijzen stegen en daalden. Begin van het jaar stond de huisbrandolie
op 0.6072 €cent. Ze steeg tot 0.9685 €cent in juli en daalde tot 0.4618 €cent
op 20/12/2008.

Politiek was het een triest vertoon, de beslissing van de kiezers werd niet
gerespecteerd en de communautaire spanningen werden alleen maar erger.
Ondertussen werden we getrakteerd met de afgang van het bankwezen en de
verliezen op de beurzen. Vele zagen hun vermogen in rook opgaan, er
werden grote verliezen geleden door vriend en vijand.

Ondertussen hadden we rijkelijk de tijd om in de file na te denken of we
goed bezig zijn.

Het is nog niet in de media vermeld maar nooit hebben nieuwslezers op
radio en TV zich zo veel versproken als de laatste tijd. Collectieve
besmetting? Misschien toch te veel straling Marc Coucke? Misschien moeten
we allemaal wel zo’n chipje op ons voorhoofd plakken tegen de oprukkende
draadloze technologieën. Wat is er toch zo mis met een wire to wire
verbinding?

Ook gemerkt dat meer en meer moeders hun kind verwaarlozen, verkopen,
ombrengen?

De financiële crisis zou vroeger de zwakke munten hebben zien
devalueren, sinds de Euro hebben we een vangnet dat werkt. Dank u Europa.

Meer en meer groene en vernieuwbare energie, hoopgevend voor de
leefomgeving van onze kinderen.

In een wereld waar schrikbarende veranderingen zich voltrekken in luttele
weken of maanden wordt het aanpassingsvermogen van mens en dier zwaar
op de proef gezet. De snelheid waarmee diepe wijzigingen in de maatschappij
zich voltrekken laat vele mensen verweest of wereldvreemd achter.
Onaangepast als we zijn om die snelle evoluties te assimileren en ons aan te
passen aan de nieuwe toestanden om ons heen.

Zij die gaan sterven, verlaten een vreemd geworden planeet, waar al hun
vaardigheden en morele waarden werden vermalen tot gruis.

Zij die geboren worden wacht de zware taak zich bijzonder snel aan te
passen aan de breuk met het verleden, in een wereld waar ieder jaar meer
gebeurt dan in de honderd jaar achter ons.

Zij die zijn, moeten kiezen tussen snel opbranden aan werkdruk en intense
alertheid, die meer eisen van een mens dan gezond voor hem is. De drukte
overal om je heen maakt het moeilijk jezelf te blijven en met je naasten goed
te communiceren.

De vorige eeuw heeft ons veel gegeven maar ook veel ontnomen. Aan het
begin van de 21e eeuw staan we voor vele uitdagingen die steeds groter
worden en ons dreigen op te slorpen. Wie in deze tijden mocht dromen een
genoeglijk leven te kunnen slijten zal vele hoge kwaliteiten moeten lijmen aan
een groot prestatievermogen.

Mijn wensen voor u allen zijn eenvoudige dingen zoals kindergeluk,
partnerliefde, gezondheid en een goede financiële status.

Laten we meer luisterbereidheid opbrengen voor de anderen.

Dat de dreiging voor een economische terugval met veel werkloosheid
wordt opgevangen door Europa en zijn instellingen. Dat er terug stabiliteit
komt in politiek en bankwereld.

Zalig kerstfeest en een voorspoedig nieuw jaar.
Guido Theodore Mylemans.
Deurne 23/12/2008


Software Services International  Bvba
Seo Management (Division of S.S.I. BVBA)

Ghostwriter
Gesponsorde Koppelingen
Top 10 in Google ?
Website design ontwerp en planning
Optimalisatie zoekwoorden
Page ranking opwaarderen
www.seomanagement.be
Ghostwriter teksten speeches
De mooiste liefdesbrieven
Een onvergetelijke gelegenheidstekst
Passende woorden voor intense zaken
www.ssimusicalevents.com
Butler Wine tasting and Music
Wine taster will comment your wines
Jurade St.Emilion, Com.des Graves
Also great pianist classical evergreens
www.ssimusicalevents.com/
Seo Management
Begeleiding Top Ranking Campagnes
Streamed Keywords Technologies
Uniek 6 maanden abonnement
www.SEOmanagement.be
E-mailadressen op maat
Snelle levering 0.09 € per adres
Alle doelgroepen en regio's
Snel, doeltreffend en goedkoop
www.SEOmanagement.be
Website design &  SEO Marketing by  Bvba Software Services International