Home
Butakaviliterair41 , Auteur , Bestseller , Boek , Boeken , Boekenwinkel , Boekhandel , Boekhandels , Boekwinkel , Causerie , Dichter , Gedicht ,
Gedichten , Kinderverhalen , Literatuur , Poësie ,  Roman , Romancier , Schrijven , Schrijver , Schrijvers , Thriller , Verhalen , Vertellen ,
Verteller , Essai , Essais , Jeugdwerk , Melle , College van Melle , Mellist , Oud-Mellist , Verhaal ,
Naar aanleding van een artikel van Hilde Sabbe in Het Laatste Nieuws Vrijdag 20 April 2007

De geslachtelijke omgang met elkaar..

Beste Hilde Sabbe,

Heel bedoeld gebruik ik de bovenstaande titel “de geslachtelijke omgang met elkaar”.

Al naar gelang je een vrouw-man, man-vrouw, vrouw-vrouw, man-man of elk andere combinatie van deze
eigenschappen bezit zal het antwoord hierop een andere invulling kennen.

Een standpunt innemen kan ik alleen als man-vrouw, een gewone hetero. Dit gesteld zijnde kan ik mijn
invulling geven aan uw vraag.

Eerst even het decor of de achtergrond opstellen waarop ik mijn mening zal projecteren.
Op aarde kennen we meerdere tijdslijnen, ik noem er even een paar;

Historische tijdslijn.
-        Je eigen tijdslijn geboren in ---- verdwenen in ++++.
-        Concreet kan dit zijn 1950/2020, of 1200/1250, of 0/33, of –4000/-3950.
-        1950/2020 is het heden
-        1200/1250 de feodale middeleeuwen
-        0/33 Jezus Christus
-        -4000/-3950 het oude Egypte
Biologische tijdlijn
-        0 tot 6 jaar
-        6 tot 13 jaar
-        14 tot 21 jaar
-        22 tot 30 jaar
-        31 tot 60 jaar
-        61 tot 70 jaar
-        71 en verder
Beschaving afhankelijke tijdslijnen.
-        De westerse beschaving na het Romeinse Rijk
-        De Islamitische beschaving
-        De Afrikaanse voorkolonialistische oerbeschaving
-        De Noord Amerikaanse Indiaanse beschaving
-        De Inca beschaving
-        En andere
Samenlevingsvormen.
-        Het stammenleven zonder gezinsvorm
-        Het gezin met vader, moeder, kinderen
-        De vrouw als thuisverzorger of de moeder aan de haard
-        De carrièrevrouw met of zonder gezin
-        De alleenstaande moeder
-        De gescheiden partners
-        Kloosterorden man of vrouw
-        En vele anderen
Omschrijvingen.
-       
 Primaten
-        Bij deze eerst uit dieren ontwikkelde wezens bestond er alleen zoiets als een kudde of stamverband.
      Men leefde in groepen samen en organiseerde de samenleving zo goed en zo kwaad mogelijk op
      punten als voeding, territorium, veiligheid, voortplanting.
-        De geslachtelijke omgang met elkaar bestond voornamelijk uit het recht van de sterkste de meeste
      vrouwen te bevruchten als deze lopig waren. Dit ging meestal gepaard met gevechten tussen de
      mannen. De sterkste kreeg alle vrouwen tot hij het gevecht eens verloor en was dan meestal ook
      meteen dood.
-        
Oude beschavingen
-        Het recht van de sterkste maakte langzaam plaats voor het recht van de slimste.
-        
Hedendaagse omgangsvormen
-        Het recht werd verschoven naar verleidingskracht en aantrekkelijkheid
Wie bepaalde de omgang, vrouw of man
-        Lang en tot voor kort was de man de bepalende rol toegewezen in deze materie
-        Vrouwen werden gekozen en hadden zeer beperkt inspraak in het gebeuren
-        Vele godsdiensten waren man dominerend
-        Materiele afhankelijkheid maakte veel vrouwen onderworpen aan de man

Eens deze achtergrond bepaald, zijn tijdslijnen en omgangsvormen erg bepalend voor de verhouding tussen
geslachtelijk verschillende mensen. Wanneer je een en ander verschuift ontstaan er steeds andere variaties
op het gegeven.

In deze context wordt het erg belangrijk de materiele geborgenheid en de beschermende factor die een man
een vrouw kon bieden als bindende factor aan te wijzen voor geslachtelijke bezigheden.

Tot voor kort was het ook in onze westerse contreien aanvaard dat de vrouw ondergeschikt was aan haar
man en hem diende te volgen en te dienen. Jezus, die de vrouw de hand reikte 2000 jaar geleden en haar rol
als moeder en liefdespartner naar voren bracht, kon niet verhinderen dat de Katholieke Kerk deze erfenis
opeiste en daar een vreemd beeld van maakte en dit in haar leer als dogma opnam. De Islam ging hier nog
vele stappen verder in en doet dit nog steeds.

Ik heb geen weet hoe het in andere gemeenschappen gaat, maar het zal wel niet veel verschillen van
bovenstaand.

Wat ik merkwaardig vind is dat vrouwen er nooit vroeger in geslaagd zijn een meer vrouwvriendelijke leefbare
samenlevingsvorm  te ontwikkelen. Het lijkt mij dat dit eerst begon in de 20e eeuw na de tweede wereldoorlog.

De materiële onafhankelijkheid van de vrouw, die wel is waar in vele stappen verliep, is een zwaarwegende
factor in deze ontwikkeling.

Uw vraag naar seksualiteit in het dagelijks leven vroeg om enige inleiding.

Hoe goed is Uw seksleven?
Men kan alle aangehaalde parameters tegen over elkaar verschuiven maar je houdt steeds twee mensen
over die vele redenen hebben om hun levenslijnen met elkaar te laten samenlopen. Laat mij me beperken tot
het heden.

Ik kan niet aannemen dat ook U, Hilde, seks omschrijft met wat een vrouw en een man steeds naar elkaar doet
kijken. Op elke leeftijd kan het je overkomen dat je iemand grenzeloos aantrekkelijk vindt en hieraan geen
einde komt. Bedenkingen als ben ik vrij, doe ik hier niemand pijn mee, wat doe ik er mee, zijn ernstig te nemen
beschouwingen. Hoe jonger je bent, maar ook hier zijn er grenzen naar beneden, hoe minder
beslommeringen, hoe ouder hoe meer.

Eens de stap gezet en je partner het aanvaardt word je een koppel. Onze samenleving beschermt dit
gebeuren met levensvormen allerlei.

En nu begint de intimiteit in al zijn vormen en temperingen. Liefde is een mooi woord en een goed begrip voor
al het moois dat vrouwen en mannen met elkaar kunnen beleven. Volgens mij is deze liefde koesteren en
bewaren, een leven lang, de meest ideale vorm van geslachtelijke omgang met elkaar. Een vrouw en een man
die opeens, of na beraad, beslissen een nest te bouwen, waar alleen zij en hij zich aan elkaar gaan onthullen,
begeven zich op een begeerlijk pad van het zich wegschenken aan de ander.

De vele valkuilen en valstrikken die op de loer liggen weten te herkennen en het nooit verzaken aan de trouw
aan elkaar zijn de regels van het spel. Ze leiden tot een intens begrip voor elkaar en een hoge mate van
vrijheid binnen de verbintenis van trouw.

Waarom die trouw? Seks kan je hebben met iedereen, verkrachten, opleggen, tegen betaling. Liefde is een
hemels gebeuren je wil het niet delen of uitsplitsen.

Mijn moeder leerde me eerbied te hebben voor het vrouwelijk lichaam. Ik kan me niet voorstellen dat een
vrouw zich als een gebruiksvoorwerp wil behandeld zien, het moet je maar overkomen ten pas en ten onpas
gebruikt te worden.

Volgens mij moeten wij mensen deze gedragslijn meer uitwerken. De kerk heeft hier een serieuze steek laten
liggen. Binnen het respect voor de gevoelens en het lichaam van de andere kan men zich heerlijk versmelten
tot de essentie van het bestaan, elkaar beminnen, lijfelijk en geestelijk.

Leg je over deze gedragscode tijdlijnen of maatschappelijke ontwikkelingen, het zal niet veel uitmaken. Liefde
naar ziel en lichaam is van een andere orde dan seks, maar het hoort er wel bij, ook al is het ondergeschikt
aan het eerste.

De goede omgang met elkaar als vrouw en man is afhankelijk van samenlevingsvormen en godsdienstvormen.

Eens de deur dicht is elkaar vreugde brengen met tederheid en volle overgave de essentie van het bestaan.
Dit zo houden is een ware kunst en hoort tot het beste in de mens.

Eens de deur open moet het geen komedie worden. Als het binnen goed was moet men dit niet verstoppen
maar niet iedereen heeft dit grote geluk, ga er voorzichtig mee om en kweek geen afgunst.

En nu de hamvraag: geen tijd voor seks, te moe, te zus of zo. Wel laat het even zijn.
Je bent aan elkaar voorbij gegaan, zonder te groeten, zonder een kus, zonder een lief gebaar. Je reed elkaar
voorbij zonder te toeteren. Je weet niet wat je lieve partner die dag beleefde. Dit is niet de juiste manier.
Bezinnen en herbeginnen of het gaat verloren.

Ben je jong en fris, weet dan dat je liefde voor alles gaat. Werk je met twee dan is de tijd die je samen bent
onschatbaar en kwetsbaar. Een verkeerd woord maakt veel schade en je hebt geen dag de tijd om het goed
te maken. Altijd samen zijn heeft ook zo zijn nadelen, maar toch.

Tot slot
Mijn liefde ontmoete ik op mijn dertigste, zij was ook dertig. Wij hebben geen kinderen. Wij zijn nu beiden wat
ouder en ik durf het bijna niet luidop te zeggen maar we zijn echt dol op elkaar en niet als oude besjes. Wij
hadden een paar afspraken, nooit liegen, ook niet over kleinigheden en we hebben dit kunnen volhouden. Ik
was een wat waaghalsachtige jongen, een beetje autoraces, wat skirennen en nog wat van die aard. Halfweg
de veertig moest ik haar beloven te stoppen met gevaarlijke toeren en zij zou  nooit haar lange blonde haren
knippen. We zijn nu wat ouder, ik leef nog steeds en zij is de mooiste vrouw die je ogen kunnen aanschouwen.
Ze ziet er geen dertig uit maar ze is tijdloos mooi, slank en grijsblond en weet je, ze voelt zich bemint, intens en
eerlijk bemint, met eerbied voor haar lichaam en eerbied voor haar gedachtegoed. Omgekeerd is dit ook zo, ik
denk dat toch en zo voelt het ook.

Beste Hilde, deze brief is niet echt voor publicatie bestemd, je mag er je zin mee doen maar het is veel te lang
geworden. Ik wou wel een paar punten stellen en daar de omgeving bij toelichten. Krachttermen zijn:

Respect voor de vrouw naar lichaam en geest.
Ridderlijk gedrag van de man en onvoorwaardelijke trouw.
Naar buiten dit gedrag doorzetten.
Naar binnen het waar maken.

Mylemans Guido
Deurne 22 April 2007
De waarheid over sex, passie en liefde
Ghostwriter
Gesponsorde Koppelingen
Top 10 in Google ?
Website design ontwerp en planning
Optimalisatie zoekwoorden
Page ranking opwaarderen
www.seomanagement.be
Ghostwriter teksten speeches
De mooiste liefdesbrieven
Een onvergetelijke gelegenheidstekst
Passende woorden voor intense zaken
www.ssimusicalevents.com
Butler Wine tasting and Music
Wine taster will comment your wines
Jurade St.Emilion, Com.des Graves
Also great pianist classical evergreens
www.ssimusicalevents.com/
Seo Management
Begeleiding Top Ranking Campagnes
Streamed Keywords Technologies
Uniek 6 maanden abonnement
www.SEOmanagement.be
E-mailadressen op maat
Snelle levering 0.09 € per adres
Alle doelgroepen en regio's
Snel, doeltreffend en goedkoop
www.SEOmanagement.be
Website design &  SEO Marketing by  Bvba Software Services International
Volgend Artikel