Titel “De boot van fortuin” (2002)

Commentaar bij de uitzending van VTM “RECHT OP ANTWOORD” van Goedele
Liekens 17.12.2002

Ik wil enkele beschouwingen kwijt bij het onderwerp 4e Wereld – de burgemeester
en de initiatiefnemer van een opvanghuis.

Onze maatschappij is als een groot schip geworden, zoiets als een autovrachtschip
met hoge wanden en vele dekken. Het schip vervoert onze maatschappij met al zijn
geledingen. Er komen steeds meer dekken bij en de wanden worden steeds hoger.
Indien men op de boot geboren wordt en er kan op sterven, geniet men levenslang
van allerlei vormen van bescherming en ontplooiingsmogelijkheden. Wee diegenen die
niet op de boot geboren worden, ze raken er zo moeilijk op. De scheepswanden zijn
hoog en stijl. Echt rampzalig is het UIT DE BOOT VALLEN. Men raakt er slechts nog
uiterst zelden weer op.

Rond het schip drijven hoopjes kleine scheepjes, vlotten en rotzooi waar dan
mensen aan vasthangen, die niet op de boot werden geboren of eruit werden
geworpen.

Wanneer je beelden ziet van daklozen, de 6 ampèremensen, de verworpenen van
onze maatschappij, dan zie ik het grote schip met zijn mooie lichtjes en zijn gelukkige
bewoners. Iedereen vecht om zijn bestaan op het schip, er worden er geboren, er
sterven er, en er raken al wel eens wanhopige drenkelingen terug op.

Wanneer op het schip iemand problemen begint te krijgen en ze niet onder controle
kan brengen, dan gaat het van kwaad naar erger. Er ontstaan schulden, men verliest
zijn bankiers, zijn betaalkaarten, al zijn geld en meestal ook bijna al zijn vrienden en
voor men het weet is er geen plaats meer op het schip en ga je overboord.

In de uitzending kwam een persoon aan het woord die met simpele middelen een
opvangtehuis wou inrichten voor noodlijdenden. Met al onze verordeningen en
veiligheidsnormen kan dit niet meer met de middelen die de beste man ter beschikking
heeft en dus wordt het niet gedoogd. Punt andere lijn. Men heeft het verontrustende
gevoel dat onze eigen mensen het stilaan slechter en moeilijker krijgen dan de
asielzoekers en migrerende uit de 3e wereld. De naam 4e wereld voor onze eigen
noodlijdende mensen is dan ook goed gekozen.

Het antwoord van de wijzen was navenant:

H. De Croo.
Uiterst voorzichtig in zijn verwoordingen, en de boodschap die ik er kon uit opmaken
was dat
elk dringend, geconcentreerd, maatschappelijk probleem, niet zomaar
eventjes kan behandeld worden en zich in de tijd wel oplost in de massa. Dan hoeft het
geen dringende behandeling meer. We staan er bij stil en denken erover. Maar versta
mij niet verkeerd, het draagt mijn grootste bekommernis weg.

Vera Dua
Iets meer aangesproken, maar dezelfde ondertoon. Het kan eigenlijk niet, maar het zal
zich wel verdunnen met de komende dagen. En ja straks ga ik naar huis en ik heb ook
nog veel werk hoor. Maar het zou niet mogen …

Guy Polspoel
Bekijkt het gegeven, bespiegelt het een weinig en heeft ook geen oplossing. Hij lijmt de
partijen een beetje en legt het probleem terug in de samenleving. Tja er loopt wel altijd
ergens iets mis.

Goedele, toonbeeld van betrokkenheid, is de enige die met ongeveinsde inleving
ingaat in de zaak en oplossingen voorstelt, maar ook hier heeft goede wil en
aandringen niet geleid naar een praktische oplossing.

En wat nu?

Het programma
begon met een lachfestijn en eindigt met een vrolijke noot. Er is
nogal wat afgelachen tijdens de laatste onderbreking, dat kon je zien aan Goedele.

En wat nu met dat opvanghuis? Ofwel worden er uitzonderingen gemaakt voor deze
gevallen waar grotere nood kan worden opgevangen dan er wordt veroorzaakt en mits
enige goede wil is een oplossing nog wel te vinden. OFWEL de voor de hand liggende
oplossing die vele residente allochtonen toepassen. Je gaat gewoon in zo’n huis
WONEN en je ontvangt er vrienden en kennissen die je laat overnachten, en
overnachten en overnachten en een beetje eten en eten en eten en zich wassen en
zich wassen en zich wassen. Met de medewerking van een vriend in een tweede
dergelijke woonst, kan je die vrienden ook eens naar die andere vriend laten gaan en
daar overnachten en overnachten en overnachten …

Zover mij bekend en het is na te trekken, liggen de voorschriften voor een
opvangtehuis momenteel veel hoger dan voor een zeer bescheiden woning, laat het
dan veel kamers hebben waar dan al eens iemand kan blijven slapen.

Het zal wel nodig zijn, middels de constructie van een passende
vennootschapsvorm de verantwoordelijkheden van de iniatiefnemer te beperken en
een verzekeraar te vinden die bereid is enige humanitaire risico’s te lopen voor een
toch echt goede zaak.

Tot besluit.
Wij zijn nog lang niet verlost van het FEODALE tijdperk. Alleen zijn de burchten veel
groter geworden, de edelen zijn verkiesbaar geworden, de vazallen talrijk en goed
gevoed. Er is stroom, drank en eten in overvloed. Maar de lijfeigenen, de 6-
ampèremensen zijn er slechter aan toe. Er is voor hen geen manoeuvreerruimte meer.
Vroeger konden ze nog terecht in vervallen lemen hutten, maar ook dat kan nu niet
meer. Jezus zou ten hemel kijken en zeggen “VADER wat hebben we toch verkeerd
gedaan?”
Home
Volgend Artikel
Ghostwriter
Gesponsorde Koppelingen
Top 10 in Google ?
Website design ontwerp en planning
Optimalisatie zoekwoorden
Page ranking opwaarderen
www.seomanagement.be
Ghostwriter teksten speeches
De mooiste liefdesbrieven
Een onvergetelijke gelegenheidstekst
Passende woorden voor intense zaken
www.ssimusicalevents.com
Butler Wine tasting and Music
Wine taster will comment your wines
Jurade St.Emilion, Com.des Graves
Also great pianist classical evergreens
www.ssimusicalevents.com/
Seo Management
Begeleiding Top Ranking Campagnes
Streamed Keywords Technologies
Uniek 6 maanden abonnement
www.SEOmanagement.be
E-mailadressen op maat
Snelle levering 0.09 € per adres
Alle doelgroepen en regio's
Snel, doeltreffend en goedkoop
www.SEOmanagement.be
Website design &  SEO Marketing by  Bvba Software Services International