De Cirkels eerste versie

Het beheersen van je omgeving of invloedsfeer.

Na de geborgenheid van het gezin waarin men opgroeit komt er geleidelijk de
zelfstandigheid. Deze zelfstandigheid kan ook afhankelijkheid inhouden indien men zijn
omgeving niet kan beheersen want dan gaan anderen deze overheersen.

De samenleving bestaat uit cirkels met in het centrum van ieder cirkel een denkend
wezen. De cirkel is zo groot als de eigenschappen van het centraal liggend denkend
wezen belangrijk en krachtig zijn. Ieder wezen heeft zijn cirkel. De kleinste omvat de
persoon alleen en betekend geen invloeden naar andere cirkels toe. De grotere zijn
gemeenschappen waar de machtdrager(s) de centrale kern uitmaken.

De grotere cirkels bestaan uit vele minder grote cirkels die dan weer opnieuw vele
kleine cirkels bevatten.

Laat ik een voorbeeld geven. Ik ben een eerder kleine cirkel waarin de cirkel van
Maria ligt. Een aantal andere nog kleine cirkels liggen min of meer in mijn cirkel. Hang
je volledig van mij af dan lig je volledig in die cirkel, hang je slechts weinig van mij af
dan lig er bijna gans buiten. Zo is jouw cirkel nog klein en ligt bijna volledig in deze van
je vader/moeder cirkel. Maar jouw cirkel ligt ook voor een belangrijk deel in mijn cirkel.

De belangrijkheid van de cirkel hangt volledig af van de cirkel van waaruit men de
observatie doet. Van uit zijn eigen cirkel zullen alle andere cirkels kleiner lijken ook al
zijn ze beduidend groter. Zo is uw cirkel vanuit de mijne gezien vrij klein terwijl de mijne
vanuit de uwe kleiner is als ik zelf waarneem.

Moeilijke materie, maar het hangt samen met de afstand van waaruit men de cirkel
observeert. Een grote cirkel van op grote afstand beschouwd kan vele malen kleiner
lijken dan hij werkelijk is, maar gezien de afstand is ook de geobserveerde omvang
geringer.

Misschien verdiep ik dit verder nog maar het is ter inleiding op uw vraag zwemmen of
verdrinken. Wanneer ik je brief lees en me op deze stelling concentreer dan heb ik de
theorie van de cirkels nodig.

Waarom verdrinkt de ene en kan de andere zwemmen. Waarom heeft ieder wezen zijn
eigen cirkel met zijn eigen omvang? De vraag is kort het antwoord er lang, er is geen
kort antwoord omdat het gegeven voortdurend wisselt in al zijn verhoudingen. Een
jonge man zoals jij nu bent is niet de man die je binnen 20 jaar zal zijn en je cirkel van
nu zal waarschijnlijk omvangrijker zijn binnen 20 jaar in vergelijking met nu. Terwijl je
leeft komt je cirkel langzaam los van de dragende cirkels die je het leven gaven en
ontwikkelt zich zelf als een eigen cirkel met alle mogelijkheden van dien en die zijn
weinig voorspelbaar. Zo kan je zelf het leven geven aan nieuwe eigen cirkels (kinderen
krijgen) of bijdragen tot het krachtiger maken van vreemde andere cirkels (vrienden,
kennissen, zakenrelaties, toevallige ontmoetingen).

Wat ik wil aantonen is dat uw zich nu vormende cirkel een bron van leven en kracht
zal zijn voor je eigen cirkel en voor die van anderen. Het observeren van deze evolutie
vraagt een zekere afstand van het allerdaagse tijdelijke en vraagt om meer inzicht in
het gebeuren en beleven van andere cirkels. Alleen het plots verdwijnen van je cirkel
door de dood kan je invloeden beperken of uitschakelen, zo je al niet veel intellectuele
invloed vastlegde in de beschikbare media (tekst, wetten, onderrichtingen) die nog
een tijd hun invloed kunnen laten gelden.

Je vraag waarom verdrinkt hij en niet ik, kan ook zijn waarom ik en niet hij vergeet
dat niet. Om van de verdrinkingsdood (tijdelijk want je gaat er toch aan) gespaard te
blijven helpt alleen je lichaam harden zodat je lang kan zwemmen en wellicht nog een
paar slechte zwemmers kan ondersteunen of leren zwemmen tijdens de beproeving.
Op dit ogenblik zet je het gespaarde kapitaal in om zijn werk te doen. En zo gaat het in
ons bestaan altijd. Degene die geen munitie heeft kan niet schieten en wordt gedood.
Die geen been heeft om op te staan valt, wie niets heeft krijgt niets, en ga zo maar
verder.
Wanneer de zwemmer een klein droog plaatsje vindt dan kan hij verpozen en nieuwe
krachten opdoen. Misschien lukt het hem dit wat op te hogen zodat bij hoog water hij
niet opnieuw dient te zwemmen, maar kan observeren en denken wat hij tegen de
volgende hoge waterstand kan doen. Het komt er op aan reserves aan te leggen. En
deze reserves gaan ten kosten van de drenkelingen, want het zijn in wezen hun
krachten die je extra vergaart.

De planneet waarop en waarin wij leven heeft door de oertijden heen deze
bewegingen voortgebracht. Ze deed de cirkels ontstaan en onderhoudt deze. Wie dit
programma op zijn naam heeft staan kan ik niet beantwoorden maar het is er een en
het werkt. Wie grote cirkels heeft kan veel tot stand brengen, zowel goed als kwaad.
Maar wat is goed en kwaad? De aarde kent deze begrippen niet. Iedere actie komt
voort uit onweerstaanbare invloeden van cirkels en zijn onafwendbaar.

De kleine cirkels zijn meestal tevreden met hun toestand anders zouden ze
vergroten of nog verkleinen, wat soms gebeurt indien de tevredenheid afneemt of
toeneemt. Maar wat is tevredenheid? Het is een toestand waarin alle invloeden van
andere cirkels op de tevreden cirkel in balans zijn en een zekere toestand van tijdelijke
rust opwekken die de energiestromen erg beperkt en hierdoor de cirkel en momentele
stabiliteit geven die hij kan omzetten in reserve-energie. Deze energie kan hij bij
veranderende invloeden aanwenden om zijn  stabiliteit of tevredenheid te herwinnen.
Op deze wijze kunnen kleine cirkels groot tot erg groot worden. Nochtans is de
reactietijd van kleine cirkels erg kort en is verstoorde stabiliteit snel herwonnen. Grote
cirkels hebben daar meer tot erg veel tijd voor nodig en kunnen hierdoor afsterven of
verdwijnen.

Je woorden moraal. Ieder heeft zijn eigen moraal.

De priester, de zakenman, de krijger, de vrome, de kwade, de machtige, de arme.
Dat heb je goed gezien want zo is het. Ieder van de genoemde personen zijn cirkels.

De priester heeft een cirkel waarin geen plaats is voor andere cirkels, MAAR hij
trekt enorm veel kleine cirkels aan en stuurt ze door in de GOEDE (volgens zijn
mening) richting. Hierdoor beïnvloedt hij veel kleinere cirkels, maar brengt weinig
verandering aan in de balans van het geheel. Zijn stabiliteit is hoog want hij brengt zijn
cirkel nooit in gevaar door OPNAME of CREATIE daar hij alleen de richting van andere
cirkels beïnvloedt.


De zakenman heeft ook een grote cirkel in deze liggen echter vele kleine. De mensen
die voor hem werken, zijn gezin (indien voorhanden), zijn leveranciers en klanten. Er
gaat een grote stuwing door deze cirkel en zijn stabiliteit is gering en voortdurend in
wijziging. Door de voortdurende evoluties in belangen en invloeden is het moeilijk om
ook maar voor kort een stabiliteit te verkrijgen en meestal is de cirkel in groei of in
afname, maar vrijwel nooit stabiel. De enige minder labiele stroming kan een
gezinscirkel zijn, vooropgezet dat deze een eigen stabiliteit heeft.

De krijger heeft een kleine cirkel maar om zo krachtiger als de opdracht, de belangen
en de beschikbare munitie zijn. Zijn stabiliteit is slecht en veranderd voortdurend. Maar
hij kan en zal vele andere cirkels uitschakelen of veranderen tot hij zelf ten prooi valt
aan deze feiten.

En zo kan je verder gaan en ieder levend wezen een patroon aanmeten dat hem zal
definiëren en omschrijven.

En nu GIJ en IK. Wanneer je jong bent en niet te dom om je omgeving te verkennen
kan je aan je cirkel werken. Je kan hem uitrusten met werktuigen en grondstoffen
aanslepen die later nuttig kunnen zijn. Je maakt er een zo sterk mogelijke cirkel van
terwijl je de invloeden van andere cirkels aanvaardt of negeert. En hier schuilt het
geheim de filter, wat aanvaarden en wat niet. Hier zijn de individuele eigenschappen
van iedere cirkel bepalend voor het resultaat. Je maakt er een stabiel geheel van en
riskeer je in het verkeer of je boot is lek en je zinkt. That's it boy !

Eenmaal in het verkeer is het roeien met de riemen die men heeft, en dat zijn deze
die men vergaarde. Eens de wind, het water en de elementen op je los komen is het
moeilijk richting te houden. Hoofdzaak is een ankerplaats vinden en je stabiliteit
verzekeren. Hoeveel reserve je uitgeeft aan andere cirkels bepaal je zelf en dit maakt
je persoon, je eigen cirkel, die gedurig probeert te veranderen en die voortdurend
onder controle dient te houden. Faal je dan ga je er aan, je verliest bij te grote
instabiliteit, daarom is ononderbroken controle van levensbelang. Heb je stabiliteit en
reserve dan kan je even rusten maar vergeet de controle niet, want voor je het weet
gaat de zaak weer aan het evolueren.

Tot slot alle gebeurtenissen op aarde tussen wezens vinden hun oorsprong in
deze invloeden. Ze zijn het resultaat van het zoeken naar evenwicht en stabiliteit en
verstoren meestal de omliggende cirkels, die zullen reageren en de eigen stabiliteit
opnieuw beïnvloeden. En dit gaat eeuwig door tot een cirkel verdwijnt.

Je vraagt mijn raad, ik geef hem als volgt. Vergaar zoveel macht als je kan
controleren. Gebruik deze macht om je eigen cirkel stabiel te houden en stabiliteit te
geven aan andere cirkels die je wil en kan onderhouden. Hun stabiliteit komt
grotendeels uit de jouwe, maar ze kunnen bij grote spanningen of veranderen de uwe
weer helpen te bewaren. Noem het liefde, vriendschap, zakenmanschap. Verdwijnt Uw
cirkel te plots dan breng je grote instabiliteit bij uw vrienden cirkels.

Het woord god is een oud woord en een ruim begrip. Na lange observatie van
planten, dieren en elementen komt het mij voor alsof niet ieder wezen een eigen leven
heeft maar een deel is van een geheel, de AARDE. Ja ik geloof dat deze leeft en wij en
alle andere wezens haar kinderen zijn. Maar niet de kinderen die wij menen te zijn,
slechts bladeren aan EEN boom, slechts wezens van het WEZEN dat de aarde is.
Wanneer men de natuur aanschouwt, waar overal alles beweegt, groeit, sterft,
verschijnt, dan kan het niet anders of de aarde leeft en wij zijn de aders en het bloed
van dit wezen. Wat het bezielt weet ik niet. De niet ontgonnen gebieden die deze
gedachten oproepen zijn immens en filosofisch moeilijk te benaderen en niet zonder
gevaar voor ons brein. Het leven dat de aarde geeft is vol van geweld en dood. Het
lijkt wel gewoon op vuur en water, blussen of branden, opeten of gegeten worden.
Wanneer je de dierenwereld gadeslaat ziet men veel primitieve cirkels die elkaar naar
het leven staan, ononderbroken, want ze zijn voedsel voor elkaar, er is weinig liefde
tussen cirkels, alleen groeien of sterven. En waarschijnlijk is dat de enige wet die de
aarde beheerst.

Hieruit afleidend is het zeker niet verkeerd dit proces te beheersen en aan te
passen aan onze noden voor stabiliteit. Zo herhaal ik, vergaar zoveel macht als je kan,
maar zonder anderen te schaden of te vernietigen en deze macht te gebruiken in
kleine dagelijkse dosissen die de eigen stabiliteit ten goede komen en ze verder kan
uitbouwen. Het vergt intelligentie, nooit aflatende interesse en waakzaamheid, en het
vermogen zich voortdurend aan te passen.

Je Peter N.T.
Home
Volgend Artikel
Ghostwriter
Gesponsorde Koppelingen
Top 10 in Google ?
Website design ontwerp en planning
Optimalisatie zoekwoorden
Page ranking opwaarderen
www.seomanagement.be
Ghostwriter teksten speeches
De mooiste liefdesbrieven
Een onvergetelijke gelegenheidstekst
Passende woorden voor intense zaken
www.ssimusicalevents.com
Butler Wine tasting and Music
Wine taster will comment your wines
Jurade St.Emilion, Com.des Graves
Also great pianist classical evergreens
www.ssimusicalevents.com/
Seo Management
Begeleiding Top Ranking Campagnes
Streamed Keywords Technologies
Uniek 6 maanden abonnement
www.SEOmanagement.be
E-mailadressen op maat
Snelle levering 0.09 € per adres
Alle doelgroepen en regio's
Snel, doeltreffend en goedkoop
www.SEOmanagement.be
Website design &  SEO Marketing by  Bvba Software Services International