Home
Bisschop Léonard
Uitspraken over de seksuele andere geaardheid

Dat individuen, zei het man-man of vrouw-vrouw, anders gericht zijn dan de vrouw-
man of man-vrouw, is een boeiend, maar moeilijk onderwerp.

Daar waar in de natuur de tweeslachtigheid alom speelt en er mij geen onderzoek
bekend is naar andere vormen binnen tweeslachtige wezens, kan men aannemen dat
de tweeslachtigheid in de natuur, bij tweeslachtige wezens, vrijwel honderd procent is.

Dat er ook daar uitzonderingen voorkomen is normaal als men de evolutieleer van
Charles Darwin aanneemt en voorlopig hebben we niets beter. Verkeerd uitgeruste
exemplaren met onaangepast geslacht, hebben geen kans bij niet menselijk leven.

Maar dit is niet de spil van het gegeven. Onaangepast geslachtelijk gedrag zal
uiterst zelden een zich voortplantend exemplaar opleveren. Het zal verdwijnen en zich
niet voortplanten.

Mocht nu de onderliggende kracht van het aards leven, de natuur zelf,  vinden
dat de tijd rijp is voor enige herschikking in aanpasbaarheid aan de omgeving, dan
kan het variaties gaan invoegen in het algemeen patroon. Voorbeelden daarvan zijn
gekend als mongoloïden, lange armen en ik bespaar u andere uitvindsels van deze
evolutie.

Met ons huidig inzicht, hoe beperkt ook, kan men begrijpen dat in de maalstroom
van zich aanpassend leven en overleven, er zich dingen voordoen die op het eerste
zich
tonbegrijpelijk blijken.

Mocht nu het baringsinstinct van alle leven vinden dat de menselijke wezens een
correctie nodig hebben dan zal het allerlei variaties inplanten die, in de uitvlakking van
de tijd, meerwaarde brengen aan het geheel van het leven
in al zijn vormen en dus
ook
van menselijk leven.

Dat hierdoor veranderingen in geslachtsgeaardheid voorkomen is dan ook heel
normaal, maar zij kunnen door soortgenoten worden verstoten. Het is begrijpelijk dat
soortgenoten belast met deze variatie daar niet gelukkig mee zijn. Bij andere
levensvormen zouden ze een beperkt bestaan kennen en uitdoven. Bij mensen
vorderen deze groep dezelfde rechten op als de heterogenen. Op zich is dat geen
probleem omdat onaangepaste geaardheid normaal zal uitdoven bij gebrek aan
voortplanting. Maar zover bekend duikt het fenomeen toch steeds weer uitgebreider
op. Men kan aldus aannemen dat de drang naar correctie groter en groter wordt.

Moest de natuur nu vinden dat wij als mensen een bedreiging vormen voor de
planeet
, dan zou deze wel eens willen inspelen op dit probleem door de voortplanting
te beperken en in de ketting van geboortes een parameter aan te brengen met een
voortplantingsstop en wat is er meer adequaat dan gelijk gerichte geslachtsdrift?

Zowel voor U, die hierdoor getroffen bent, als voor u, geestelijkheid, is het belangrijk
met begrip en kiesheid hierover te communiceren. De getroffene zou zich kunnen
inleven in de geheimen van de evolutieleer en zijn lot aanvaarden, ook persoonlijke
oplossingen uitdenken
, is zijn bekommernis. Staat en Kerk zouden hier moeten over
bezinnen en geen stigma’s veroorzaken.

Met enige eerbied voor de kern van leven en evolutie, noodzakelijk in een steeds
veranderend geheel, zou ik en u, zich moeten onthouden van absolute uitspraken, die
onterecht
zijn. Wie een veranderende levensvorm kreeg aangemeten moet hier zijn
weg mee gaan maar ook beseffen dat hij ee
rder een doel kan zijn en geen ongeluk.
Overbevolking van de planeet zal onze levensvorm doen uitsterven. Geslachtelijk
gelijkgerichten kunnen een grote rol spelen in de evolutie van de mensheid. Indien er
meer van deze soort bijkomen zal het aantal mensen op de planeet afnemen.

Misschien is dit wel het plan.

Beste homo en lesbische, voel U niet getroffen of gediscrimineerd, uw rol in de
evolutie kan bepalend zijn voor ons voortbestaan.

Mylemans Guido, Deurne 09.04.2007
Volgend Artikel
Ghostwriter
Gesponsorde Koppelingen
Top 10 in Google ?
Website design ontwerp en planning
Optimalisatie zoekwoorden
Page ranking opwaarderen
www.seomanagement.be
Ghostwriter teksten speeches
De mooiste liefdesbrieven
Een onvergetelijke gelegenheidstekst
Passende woorden voor intense zaken
www.ssimusicalevents.com
Butler Wine tasting and Music
Wine taster will comment your wines
Jurade St.Emilion, Com.des Graves
Also great pianist classical evergreens
www.ssimusicalevents.com/
Seo Management
Begeleiding Top Ranking Campagnes
Streamed Keywords Technologies
Uniek 6 maanden abonnement
www.SEOmanagement.be
E-mailadressen op maat
Snelle levering 0.09 € per adres
Alle doelgroepen en regio's
Snel, doeltreffend en goedkoop
www.SEOmanagement.be
Website design &  SEO Marketing by  Bvba Software Services International